Στάση Ζωής & και η Ευγνωμοσύνη

Κατά τα τελευταία χρόνια  η έννοια της ευγνωμοσύνης έχει έρθει στο προσκήνιο στης καθημερινότητας με διάφορες ενημερωτικές εκπομπές ή ακόμα και θεραπευτικές προσεγγίσεις να αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της. Η  ευγνωμοσύνη ορίζεται ως ένα έντονο συναίσθημα εκτίμησης ως προς κάποιον ή κάτι (Cambridge dictioniaries, 2018) και αναφορικά με τους διαφόρους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας αυτός της … Continue reading Στάση Ζωής & και η Ευγνωμοσύνη

Θετικό συναίσθημα και η αναγκαιότητα του

Συχνά ακούμε προτάσεις και συμβουλές για την εφαρμογή της θετικής σκέψης στην καθημερινότητα μας. Ακόμα πιο συχνά, παροτρυνόσαστε από φίλους ή οικεία πρόσωπα να είμαστε πιο θετικοί και χαρούμενοι … ποιες είναι όμως οι λειτουργίες του θετικού συναισθήματος? Σύμφωνα με την Barbara Fredrickson,  η όποια ανέπτυξε το μοντέλο της ευρείας έκφρασης, (broaden-and-build model), δεδομένου ότι … Continue reading Θετικό συναίσθημα και η αναγκαιότητα του