Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων… Back to basics

Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων είτε σε φιλικό είτε σε ερωτικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ευημερία του ανθρώπου και αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Μια από τις πιο γνώστες μελέτες πάνω στις σχέσεις και μια μελέτη την οποία γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι φοιτητές ψυχολογίας είναι αυτή του Harry Harlow … Continue reading Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων… Back to basics