Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων… Back to basics

Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων είτε σε φιλικό είτε σε ερωτικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ευημερία του ανθρώπου και αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής.

Μια από τις πιο γνώστες μελέτες πάνω στις σχέσεις και μια μελέτη την οποία γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι φοιτητές ψυχολογίας είναι αυτή του Harry Harlow ο οποίος μελέτησε το διαχωρισμό μητέρας-βρέφους, την κοινωνική απομόνωση και την προσκόλληση κατά την βρεφική ηλικία.

Στο πείραμα του Harlow χρησιμοποιήθηκαν μαϊμούδες και συγκεκριμένα δυάδες μαμάδων και βρεφών, με τα βρέφη να απομακρύνονται από τις μητέρες μετά τη γέννηση τους. Κατά το εν λόγω πείραμα τα βρέφη- μαϊμούδες τοποθετηθήκαν υπό διαφορετικές συνθήκες ερχόμενα σε επαφή με μητέρες που ήταν ψεύτικες και κατασκευασμένες από σύρμα ή ύφασμα. Ενα δοχείο το οποίο παρείχε τροφή συνδεόταν ορισμένες φορές με τη ψεύτικη μητέρα η οποία ήταν φτιαγμένη από σύρμα και άλλες φορές με την υφασμάτινη ψεύτικη μητέρα μαϊμού.

Παρόλο που το πείραμα θεωρείτε τουλάχιστον μη ηθικό (έχει κατακριθεί επανηλημμένως για την βιαιότητα του ως προς τα ζώα) και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σήμερα λογο πειραματικού σχεδιασμού και ηθικής δεοντολογίας, η συμπεριφορά των βρεφών έδειξε ότι τα βρέφη- μαϊμούδες προσκολλήθηκαν στην μητέρα που ήταν φτιαγμένη από ύφασμα, δίνοντας έμφαση στην αφή και φροντίδα και όχι μόνο στην παροχή τροφής.

Μέσα από το παραπάνω (αν και κατακριτέο) παράδειγμα μπορούμε να εξετάσουμε την περιπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, εάν δεχτούμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης σκέψης και ζωής.

Παρόλο που κάποιοι άνθρωποι είναι πιο κοινωνικοί από άλλους – η εξωστρέφεια και η εσωστρέφεια είναι σταθερές τάσεις στην ανθρωπινή συμπεριφορά και ορίζονται ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας – όλοι χρειαζόμαστε κοινωνικές σχέσεις και ενώ δεν χρειάζεται να έχουμε ορδές φίλων και συγγενών, χρειαζόμαστε τουλάχιστον έναν αριθμό «βασικών» σχέσεων για να μας βοηθήσει τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική μας υγεία.


Θυμηθείτε λοιπόν την τελευταία φορά που αισθανθήκατε ένα άγγιγμα από ένα πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος σας πότε ήταν αυτό και τι συναισθήματα προέκυψαν ?


Βιβλιογραφία

Harlow, H. F. & Zimmermann, R. R. (1958). The development of affective responsiveness in infant monkeys. Proceedings of the American Philosophical Society, 102,501 -509.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s