Στάση Ζωής & και η Ευγνωμοσύνη

Κατά τα τελευταία χρόνια  η έννοια της ευγνωμοσύνης έχει έρθει στο προσκήνιο στης καθημερινότητας με διάφορες ενημερωτικές εκπομπές ή ακόμα και θεραπευτικές προσεγγίσεις να αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της. Η  ευγνωμοσύνη ορίζεται ως ένα έντονο συναίσθημα εκτίμησης ως προς κάποιον ή κάτι (Cambridge dictioniaries, 2018) και αναφορικά με τους διαφόρους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας αυτός της θετικής ψυχολογίας είναι αυτός που έχει εμβαθύνει περισσότερο στη διερεύνηση αυτής της έννοιας.

Πρώτου συνεχίσουμε, είναι αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο κλάδος της θετικής ψυχολογίας επικεντρώνεται στη διερεύνηση θετικών συναισθημάτων και σκέψεων και στον τρόπο με τον οποίο αυτά επιδρούν στον άνθρωπο χωρίς να απομονώνει άλλα συναισθήματα ή να επιτάσσει την θετικότητα .

Μεταξύ των υπολοίπων, η  ευγνωμοσύνη ή τη λεγόμενη “στάση ευγνωμοσύνης” έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο σε ερευνητικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο, με την έννοια να έχει συνδεθεί με την καλύτερη υγεία, αυξημένη αυτοπεποίθηση, λιγότερο άγχος /στρες, καλύτερη διάθεση, μακροχρόνια ικανοποίηση από τη ζωή, και πιο ευγενική συμπεριφορά προς τους άλλους (Emmons  & Mishra, 2011).

Σε μια έρευνα που διεξήχθη στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κρατήσουν ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης, στο οποίο κατέγραφαν πέντε πράγματα/ στοιχεία για τα οποία ήταν ευγνώμονες μία φορά την εβδομάδα, παρατηρήθηκε ότι μετά την πάροδο 2 μηνών, τα αποτελέσματα άρχισαν να δείχνουν ότι τα άτομα ήταν πιο αισιόδοξα, πιο ευτυχισμένα και δούλευαν περισσότερο (Emmons & McCullough, 2003).

Πως λοιπόν μπορούμε να νιώσουμε ευγνωμοσύνη….

Απλά φέρνοντας στο νου κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά ευγνώμονες (δεν χρειάζεται να είναι κάτι ‘μεγάλο’)

Σε ένα χρονικό διάστημα (πχ σαββατοκύριακο) ή να απλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και προσπαθούμε να βρούμε ένα πράγμα για το οποίο αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη

Παρατηρούμε τι αλλαγές η σκέψη αυτη προκαλεί σε εμάς

Τέλος, η καταγραφή αυτών των σκέψεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια υπενθύμιση σε μια όχι και τόσο καλή ημέρα.

Βιβλιογραφία

Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of personality and social psychology84(2), 377.

Emmons, R. A., & Mishra, A. (2011). Why gratitude enhances well-being: What we know, what we need to know. Designing positive psychology: Taking stock and moving forward, 248-262.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s