Εργασιακό άγχος

Στη σημερινή εποχή όπου οι οικονομικές και ενδο-επιχειρησιακές πολιτικές είναι πιο δύσκολες από προηγούμενες περιόδους, ο άνθρωπος είναι αντιμέτωπος με μια σωρεία από οικονομικές αλλά και διαπροσωπικές ανησυχίες που συνδράμουν στην ψυχολογική καταπόνηση του.

Σημάδι και σήμα κατατεθέν των καιρών είναι το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξάντληση των εργαζομένων. Το εργασιακό άγχος ορίζεται ως η εμπειρία του άγχους προερχόμενη από την εργασία και γνωρίζοντας ότι το στρες μπορεί να περιλαμβάνει βιολογικούς, συναισθηματικούς, συμπεριφορικούς και γνωστικούς παράγοντες,  ένας στρεσογόνος παράγοντας – σε αυτή την περίπτωση, ένα επαγγελματικός άγχος – μπορεί να είναι οτιδήποτε πραγματικό ή φανταστικό που δημιουργεί μια ολόκληρη αλυσίδα γεγονότων. Έτσι  δεν  αναφερόμαστε  μόνο για τις καταστάσεις που έχουν να κάνουν άμεσα με την εργασία αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από το περιβάλλον μας (κοινώς τις κύριες και δευτερεύουσες εκτιμήσεις μας – με τις εκτιμήσεις να ορίζονται ως σκέψεις χωρίς να σημαίνει ότι πρεσβεύουν στο 100%  την πραγματικότητα).

Κοινές αιτίες που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος σε διάφορες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβάνουν το μέγεθος  των απαιτήσεων, την εχθρότητα μεταξύ εργαζομένων, τις αλλαγές στις προσδοκίες και τη μείωση του μεγέθους των εργαζομένων, τη χαμηλή αμοιβή κ.α.  (Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen, 2010)

Παρόλα αυτά, ορισμένοι προστατευτικοί παράγοντες για το εργασιακό στρες είναι,

αν ένα άτομο έχει υψηλό αντιληπτό έλεγχο,

αν το επίπεδο ανταμοιβής του αυξάνεται ώστε να ταιριάζει με το επίπεδο της εργασίας,

αν υπάρχει κοινωνική έκφανση στην εργασία και

αν είναι σε θέση το άτομο να αντλήσει μια προσωπική αίσθηση νοήματος ή να επιτελέσει τον οριζόμενο από τον ίδιο αυτό-σκοπό.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, προσπαθήστε να εξετάσετε την εργασιακή σας κατάσταση και εάν αυτή σας αποφέρει στρες

  • Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το εργασιακό σας περιβάλλον και κατά ποσό αυτό (εργασιακό περιβάλλον) σας κάνει να αισθάνεστε καλά?
  • Τι είναι αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε και τι είναι αυτό που έχετε ηδη προσπαθήσει να κάνει προκειμένου να αλλάξετε κάτι το οποίο σας προβληματίζει στο εργασιακό περιβάλλον?
  • Πόσο εφικτή είναι μια τέτοια αλλαγή και κατά πόσο θα επιφέρει ένα καλύτερο περιβάλλον για εσάς?
  • Τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε για να αλλάξετε αυτό που βιώνεται σε σχέση με την εργασία σας?

Δεδομένου ότι οι διάφορες πλευρές της ζωής μας είναι στην ουσία συγκοινωνούντα δοχεία (εργασία, οικογένεια, φίλοι, κτλ) , τι είναι αυτό που θα μπορούσε να σας κάνει να έχετε λιγότερο στρες ακόμα και ένα αυτό είναι εκτός του χώρου εργασίας σας?

Βιβλιογραφία

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D., & Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work environment and stress-related disorders, a systematic review. Occupational medicine60(4), 277-286.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s